Vattenflödessensor

Processreglering för yrkesverksamma

Vill du utveckla dina kunskaper om processreglering? Nu finns en distanskurs på fyra högskolepoäng.

Kursen Introduktion till processreglering kommer att ges under våren 2023 som distansutbildning ledd av Uppsala universitet.

Kursen är gratis och kräver inga förkunskaper i reglerteknik. Sista anmälningsdatum är 17 oktober 2022.

Mer om kursinnehållet och kraven för behörighet hittar du här: https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=1RT999&lasar=21%2F22&typ=1 Länk till annan webbplats.

I slutet av kursen ges en översikt av hur reglerstrategier som beskrivits i kursen kan användas för en resurseffektiv rening av avloppsvatten.

Fakta om kursen:

  • VT 2023, 25 %, Distans. Startdatum: 16 januari 2023, slutdatum: 19 mars 2023.
  • Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Studieort: Flexibel
  • Uppläggning för distanskurs: Kursen kommer att ges på distans utan några obligatoriska fysiska träffar. Undervisningen kommer att ske via Zoom och Studium kommer att användas som lärplattform.


Senast ändrad: 2022-10-06
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL