Pilotanläggningen på Himmerfjärdsverket

Pilotanläggning med MBR-GAK igång på Himmerfjärdsverket

2019 fick Syvab bidrag från Naturvårdsverket för att bygga och driva en pilotanläggning med en innovativ kombination av två effektiva reningstekniker, aktivslam med membranfilter (s.k. MBR, Membran BioReaktor) och en efterföljande aktivkolfilteranläggning.

Processlösningen förkortas MBR-GAK och anläggningen har sedan driftstart i augusti 2020 visat goda reningsresultat för både traditionella föroreningar (organiskt material, näringsämnen, etc.) och mikroföroreningar som läkemedelsrester och PFAS.

Projektet utförs i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet och Ramboll. Syftet med projektet är dels att bidra till att höja kunskapsnivån generellt om tekniken och dels att få erfarenhet av GAK-filter som avancerad reningsteknik. Erfarenheter från GAK delen kan även hjälpa till att dimensionera en eventuell framtida fullskaleimplementering av läkemedelsrening. Efter inlämnad rapport till Naturvårdsverket i slutet av februari 2021 kommer pilotanläggningen att drivas vidare och kompletteras med fler resultat.

MBR delen i piloten är en minikopia på Himmerfjärdsverkets framtida anläggning och motsvarar 0,18% av bassängvolymen och har ett medelflöde på 12 m3/h.

 

Det aktiva kolet.

Senast ändrad: 2021-03-01
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL