Örebro kommun bygger ut VA-nätet

Kommunfullmäktige i Örebro har beslutat om en ny VA-plan som innebär att kommunen under en tioårsperiod börjar bygga ut VA-nätet i områden som idag inte har kommunalt vatten och avlopp.

Den första utbyggnaden av områden utanför Örebro tätort kommer inledas under 2015. Läs mer på Örebro kommuns hemsida Länk till annan webbplats..

Senast ändrad: 2015-02-23
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL