Nytt projekt ska minska utsläppen från enskilda avlopp

I ett nystartat projekt som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet ska enskilda avlopp testas för att förbättra förmågan att rena avloppsvattnet från både övergödande ämnen och läkemedelsrester.

Det treåriga projektet Optitreat (Optimization of small waste water treatment facilities) ska genomföras av forskare i Sverige, Tyskland och Polen. Tre typiska enskilda avlopp och olika styrande parametrar som uppehållstid, pH och syresättningsgrad kommer att testas för att bedöma hur bra de olika systemen är på att rena vattnet från kväve, fosfor, antibiotikaresistenta bakterier, läkemedelsrester och ämnen från bland annat hygienprodukter. Dessutom har projektet tillgång till över 200 testresultat som aldrig tidigare sammanställts, vilket kommer att ge ett bra statistiskt underlag för projektets slutsatser. Optitreat finansieras av forskningsstiftelsen Mistra genom Östersjöprogrammet BONUS.

Senast ändrad: 2015-02-23
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL