Nytt projekt: Arena för testbäddar för näringsåtervinning från avloppsströmmar

Vinnova har beviljat ett projekt för att studera förutsättningar och möjligheter att etablera offentliga testbäddar för näringsåtervinning från avloppsströmmar.

Vinnova har beviljat ett projekt för att studera förutsättningar och möjligheter att etablera offentliga testbäddar för näringsåtervinning från avloppsströmmar. Sju olika VA-organisationer, spridda över landet, deltar i projektet och tanken är att de testbäddar som ska utredas ska komplettera varandra. Målet med projektet är att vid projektslut ha gott underlag inför framtida beslut om eventuell etablering av en faktisk testbädd. Projektet startar i september 2020 och pågår i 9 månader, och inkluderar flera medlemmar från VA-Kluster Mälardalen. IVL koordinerar projektet och övriga deltagare är RISE, SVOA, Käppalaförbundet, Gryaab, Miljö och Vatten i Örnsköldsvik, VA SYD och NSVA. För mer information, kontakta Klara Westling, IVL.

Senast ändrad: 2020-05-26
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL