Foto: Sahar Dalahmeh, SLU

Nytt forskningsprojekt om nedbrytning av läkemedelsrester i slam

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, IVL Svenska Miljöinstitutet och Uppsala Vatten och Avfall lade förra veckan ut 430 ton avloppsslam på Hovgårdens avfallsanläggning för att studera nedbrytningen av läkemedelsrester i slam.

Genom att använda avloppsslam för gödning tar man tillvara på en stor del av de näringsämnen som avloppsvatten innehåller. Men man riskerar samtidigt att tillföra miljöföroreningar i form av till exempel läkemedelsrester till marken. Ett sätt att minska halterna av läkemedel kan vara att lagra slammet.

Det nyligen startade projektet Reduktion av läkemedel och andra organiska miljöföroreningar under lagring/efterbehandling av avloppsslam undersöker vilken effekt lagring har på nedbrytningen av läkemedelsrester i avloppsslam. Man har därför startat 6 parallella försök med olika varianter av slamlagring för att studera hur olika faktorer påverkar hur mycket läkemedelsrester som bryts ner.

Projektet finansieras av Svenskt Vatten Utveckling via VA-kluster Mälardalen, Stiftelsen IVL, samt Uppsala Vatten och Avfall AB, Mälarenergi AB, Stockholm Vatten och Avfall AB, Eskilstuna Energi och Miljö AB, Gryaab, Sweden Water Research, Käppalaförbundet, samt Örebro, Kalmar och Enköpings kommuner.

Du kan läsa mer i pressmeddelandena från IVL Länk till annan webbplats. och SLU Länk till annan webbplats..

Vid frågor kontakta:
Ann-Sofie Allard, ann-sofie.allard@ivl.se, tel. 010-788 65 09
Håkan Jönsson, SLU, hakan.jonsson@slu.se, tel. 018-67 18 86

Senast ändrad: 2018-06-05
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL