Ny SVU-rapport från Uppsala Vatten om termofil efterrötning

Uppsala Vatten och Avfall AB har undersökt möjligheten att komplettera verksamhetens mesofila rötning av blandslam med ett efterföljande termofilt rötningssteg som ett hygieniseringmetod.

Resultaten visade att termofil rötning av avloppsslam som rötats mesofilt i ett första steg är genomförbar och kan i detta fall ge en gasproduktion motsvarande 190 l/kg VSin. För Kungsängsverket innebär detta en ökning i gasproduktion med omkring 20 % jämfört med enbart mesofil rötning. Det termofilt rötade avloppsslammet fick försämrade avvattningsegenskaper och luktegenskaper. Det efterföljande luftningssteget återskapade delvis de goda avvattningsegenskaperna och förbättrade lukten efter den termofila rötningen.

Läs hela rapporten här Länk till annan webbplats..

Senast ändrad: 2015-02-23
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL