Ny publikation: Modellering av avloppsreningsverk – framtid och utmaningar

Modeller för simulering av avloppsreningsprocesser utvecklas kontinuerligt. I en nylig publikation beskrivs vilka som är de främsta utmaningarna och framtidsutsikterna inom området.

Originaltitel:
The future of WRRF modelling – outlook and challenges

Författare:
Pusker Regmi, Heather Stewart, Youri Amerlinck, Magnus Arnell, Pau Juan Garcia, Bruce Johnson, Thomas Maere, Ivan Miletic, Mark Miller, Leiv Rieger, Randal Samstag, Domenico Santoro, Oliver Schraa, Spencer Snowling, Imre Takacs, Elena Torfs, Mark C. M. van Loosdrecht, Peter A. Vanrolleghem, Kris Villez, Eveline I. P. Volcke, Stefan Weijers, Paloma Grau, José Jimenez and Diego Rosso

Sammanfattning:
Resursåterföring på avloppsreningsverk kommer att flytta fokus till hur man kan hantera och extrahera resurser från avloppsvattnet, i kontrast till konventionell rening som bara mäts på reningsresultat och effektivitet. Processmodeller för dessa nya syften och processer utvecklas nu vilket föranleder nya frågor. Efter nästan 30 år med välkända IWA-modeller, borde andra komponenter, processer eller modellstrukturer som "black-box"-modeller användas?, CFD-modeller, etc.? Kan vi utnyttja nya digitala möjligheter och klarar analystekniken – t.ex. on-line sensor data, kemiska och molekylära analyser, gasanalyser – av att möta behovet för modellering av den ökade processkomplexiteten? Dessa frågor och dess implikationer för den praktiska användningen av modellering inom avloppsbranschen diskuteras i artikeln.

Vad innebär resultaten för svenska VA-system?
Modellering har stor potential för utvärdering av framtida komplexa system där olika målsättningar ställs mot varandra. Kvalitet och tillgänglighet på data blir en avgörande framgångsfaktor för att möjliggöra detta och där erbjuder nya digitala tekniker stora möjligheter.

Länk till artikeln Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: 2019-01-31
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL