Ny publikation: "Kväveåtervinning från avloppsvatten -en översikt "

I en nyligen publicerad artikel görs en genomgång av vilka tekniker för återvinning av kväve från avloppsvatten som finns beskrivna i litteraturen. De identifierade teknikerna jämförs utifrån återvinningsgrad och energibehov.

Sammanfattning

I artikeln beskrivs pågående forskning om återvinning av kväve från avloppsvatten. En ekonomisk analys visar möjlig potential för att implementera identifierade tekniker. Resultaten visar att processer med gaspermeabelt membran har potential att återvinna kväve från avloppsvatten med låg energianvändning och produktion av en produkt som kan ge inkomst. Flertalet andra tekniker behöver utvärderas ytterligare för att klargöra energibehov och många är beroende av hög grad av värmeåtervinning för fördelaktiga energibalanser och ekonomi. Studien visar att det finns behov av att testa teknikerna i pilotskala. Många av de återvunna produkterna som föreslås matchar inte det som användarna är intresserade av idag.

Vad innebär resultaten för svenska reningsverk?

En viktig iakttagelse var att för mer än en tredjedel av teknikerna saknas uppgifter om energibehov och det finns behov av mer forskning och utveckling för dessa processer innan en implementering är möjlig. Artikeln ger en översikt av vilka tekniker som är under utveckling.

Originaltitel artikel

From removal to recovery: An evaluation of nitrogen recovery techniques from wastewater

Författare

Aubrey Beckinghausen, Monica Odlare, Eva Thorin, Sebastian Schwede

Länk till artikeln

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306261920301288

Senast ändrad: 2020-04-02
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL