Nya SVU rapporter: ammoniakhygienisering och rejektvattenbehandling

VA-kluster Mälardalens medlemmar har medverkat till att ta fram två nya SVU-rapporter som blivit allmänt tillgängliga

Ammoniakhygienisering för säker användning av slam i odling Länk till annan webbplats. är skriven av forskare vid SLU och sammanställer kunskapsläget på området och redogör för pilotförsök i Uppsala.

Rejektvattenbehandling – en kunskapssammanställning Länk till annan webbplats. sammanfattar också kunskapsläget och går igenom en rad olika behandlingsmetoder. Norrköping Vatten och Avfall, Växjö kommun och Tekniska Verken i Linköping har medverkat vid framtagandet av rapporten.

 

Senast ändrad: 2017-09-04
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL