Nya projekt på gång på SLU

SLU deltar i fyra nystartade Vinnova projekt samt ett större EU-projekt.

I EU-projektet RUN4LIFE- RECOVERY AND UTILIZATION OF NUTRIENTS 4 LOW IMPACT FERTILIZER är målet är att producera konkurrenskraftig växtnäring från källsorterat avlopp och matavfall.

De fyra Vinnova-projekten är:

  • Hållbara innovationer vid internationell kris och katastrof som koordineras av Läkarmissionen.
  • MACRO Mat i Cirkulära Robusta system som koordineras av Stockholms Stad, där SLU utvärderar möjligheten att producera foderproteiner från vacumtoalettsystem samt från flödet från matavfallskvarnar.
  • Cirkulära flöden som koordineras av RISE – Urban Water handlar om utveckling av off the grid sanitetslösningar.
  • The Flow som koordineras av Habermann design samt Harvest moon handlar om att utveckla ett torrt sanitetssystem för storskalig implementering
Senast ändrad: 2017-03-13
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL