Nu finns 170 miljoner att söka för investeringar i läkemedelsrening och dagvattenrening

Fram till den 20 mars 2020 går det att söka bidrag hos Naturvårdsverket till investeringar som förbättrar vattenmiljön, med fokus på läkemedelsrester vid avloppsreningsverk och mikroplaster i dagvatten.

Naturvårdsverket har i uppdrag att fram till 2023 fördela bidrag till åtgärder som förbättrar vattenmiljön. För 2020 går det att söka bidrag för investeringar i:

  • dagvattenåtgärder som minskar mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten och
  • implementering av avancerad rening för avskiljning av läkemedelsrester vid avloppsreningsverk.

Sista ansökningsdatum för årets bidrag är den 20 mars 2020.

För mer info om att ansöka avseende läkemedelsrening se här Länk till annan webbplats. och gällande dagvatten här Länk till annan webbplats..

Senast ändrad: 2020-01-23
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL