Magnus Arnell ny ordförande för klustret

Nästa år tar Magnus Arnell över som ordförande för VA-kluster Mälardalen.

2019 lämnar klustrets nuvarande ordförande Bengt Carlsson över stafettpinnen till Magnus Arnell. Magnus är verksam som forskare på RISE och vid Industriell elektroteknik och automation på Lunds Universitet, och fick ifjol pris för sin avhandling om hållbarare avloppsrening.

Senast ändrad: 2018-06-05
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL