Linda Åmand på Käppala deltar i planeringen av IWA:s världsvattenkongress

2020 hålls IWA World Water Congress & Exhibition i Köpenhamn. Linda Åmand på Käppalaförbundet är medlem i programkommittén som ansvarar för att bestämma konferensens teman och innehåll.

IWA World Water Congress & Exhibition är en av de största mötesplatserna i världen som samlar professionella inom vattenområdet. Kongressen hålls vartannat år och ca 10 000 personer brukar delta från över 100 länder. 2020 års tema är ”Water for Smart Liveable Cities” och det kommer vara ett fokus på FNs hållbarhetsmål. Konferensen kommer att hållas den 18-23 oktober 2020.

Linda sitter även med i den vetenskapliga kommittén för IWA:s specialistkonferens Nutrient Removal and Recovery som anordnas i Helsingfors. Aalto University och HSY i Finland arrangerar konferensen och den vetenskapliga kommittén består av medlemmar i IWA:s specialistgrupp Nutrient removal and recovery tillsammans med praktiker och akademiker från Finland med grannländer.

Du kan läsa mer om konferenserna på deras respektive hemsidor:

Senast ändrad: 2019-10-10
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL