Kunskapsportal om modellering av avloppsreningsverk lanserad

I projektet ”Processmodellering vid svenska ARV – Kunskapssammanställning och barrier buster” samverkar bl.a. klustermedlemmarna RISE, Uppsala universitet, Tekniska Verken i Linköping och Stockholm Vatten och Avfall för att öka kunskapen och tillämpningen av processmodellering vid reningsverk.

Inom ramen för projektet har kunskapsportalen www.modelleraarv.se Länk till annan webbplats. lanserats, vilken syftar till att ge nyfikna personer en grundläggande förståelse för vad man kan använda modellering till och hur man kan komma igång med verktyget.

I projektet har också en workshop hållits där deltagarna introducerades till processmodellering och fick testa på olika övningar och program. Intresset var stort från både VA-verksamheter och konsulter.

”Det känns som att det finns en efterfrågan och ett behov av modellering som simulering nu. Förhoppningsvis kan projektet bidra till att fler använder modellering som verktyg för optimering och i till- och ombyggnadsprojekt” säger projektledare Magnus Arnell på RISE.

Projektet finansieras av Svenskt Vatten Utveckling och avslutas under tredje kvartalet 2019, men kunskapsportalen kommer leva vidare på hemsidan Länk till annan webbplats..

Senast ändrad: 2019-06-05
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL