Kolkälleförsök på Kungsängsverket

På Kungsängsverket i Uppsala planeras försök med kolkälla för att förbättra kvävereningen.

Reningsverket saknar dosering av extern kolkälla idag men ser ett behov i framtiden för att effektivisera processen. Under våren 2022 genomfördes ett examensarbete Länk till annan webbplats. för jämförelse av etanol, Brenntaplus och metanol med tre stycken restprodukter från industri i ett bänkskaleförsök. I början av 2023 kommer fortsatta försök att genomföras men denna gång med internt producerad kolkälla i form av primärslam, hydroliserat primärslam. Fortsatta tester kommer också att genomföras med den industriella kolkällan både i bänkskala och i fullskala. För mer info kontakta beatrice.marsilius@uppsalavatten.se

Senast ändrad: 2022-12-23
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL