Klustrets verksamhetsberättelse för 2017 ute nu

Svenskt Vatten Utveckling har nu publicerat VA-kluster Mälardalens verksamhetsberättelse för fjolåret.

VA-kluster Mälardalen hade ett aktivt år 2017. Bland annat presenterades resultat från projekt och forskning inom klustret på ett flertal internationella och nationella konferenser, och under året försvarades fyra doktorsavhandlingar och en licentiatavhandling på klustrets lärosäten. Klustret har deltagit i planeringen av både fjolårets och årets Nationella konferens för avlopp & Miljö och startade under 2017 även upp forskarskolan, Water Research School där 8 av klustrets doktorander deltar.

Mer information finns i verksamhetsberättelsen Pdf, 1002.2 kB..

Senast ändrad: 2018-06-05
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL