Klustrets slutrapport 2016-2018 publicerad

VA-kluster Mälardalens slutrapport för föregående programperiod är klar.

Rapporten är en sammanställning av åren 2016-2018. Den har dels publicerats digitalt som en C-rapport på Svenskt Vatten och som en B-rapport på IVL och dels trycks upp i 200 exemplar.

Ladda ner rapporten Pdf, 9.4 MB. eller kontakta klustrets sekreterare om du vill ha ett tryckt exemplar.

Senast ändrad: 2019-09-17
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL