Klustret får ny sekreterare

Från och med den 1 oktober tar Emilie Persson över sekreterarfunktionen i VA-kluster Mälardalen.

Emilie jobbar, precis som föregående sekreterare, på IVL Svenska Miljöinstitutet. Hon kan nås på e-postadressen
sekr-va-malardalen@ivl.se eller via telefon 010-788 67 48.

Senast ändrad: 2019-09-30
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL