Kartläggning av utsläpp av tungmetaller i Västerås

Det pågår nu ett examensarbete med målet att kartlägga förekomsten av tungmetaller in till Kungsängens reningsverk och att modellera var de tar vägen i reningsprocessen.

Under våren gör examensarbetaren Terese Renström en kartläggning av tungmetallförekomsten i spillvatten som kommer in till Kungsängens reningsverk i Västerås och dess källor. En modell ska också sättas upp för vart metallerna tar vägen i befintlig process på reningsverket. Arbetet utförs i anslutning till Mälarenergis pågående REVAQ-certifiering och kopplat till doktorandprojektet SMET - Separation av tungmetaller i kommunal avloppsrening Länk till annan webbplats..

Senast ändrad: 2018-06-05
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL