JTI studerar sortering av avlopp och matavfall

Nu fortsätter JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik sitt arbete med källsorterande avlopp, som innebär att toalettavfall sorteras ut för att användas som växtnäring inom jordbruket. Tillsammans med en grupp experter på VA-teknik ska JTI följa arbetet i Västerås och Helsingborgs kommuner, där man planerar för nya former av källsorterande avlopp i kombination med effektiv insamling av matavfall.

Tillsammans med en grupp experter på VA-teknik ska JTI följa arbetet i Västerås och Helsingborgs kommuner, där man planerar för nya former av källsorterande avlopp i kombination med effektiv insamling av matavfall. ”Vi hoppas sedan tillsammans med tillverkande företag kunna utvärdera den sorterande utrustningens tekniska funktioner och utveckla tjänster som behövs när man planerar och inför sorterande system. Det är viktigt att de är robusta och upplevs bekväma att använda” säger Ida Sylwan på JTI.

Läs mer på JTI:s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Senast ändrad: 2015-05-22
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL