Informationsmöte: Samarbete hjälper nyanlända akademiker till jobb inom vattensektorn

Välkommen till ett informationsmöte den 12 oktober för företag som är intresserade av att delta i ett projekt där IVL Svenska Miljöinstitutet samarbetar med Arbetsförmedlingen för att skapa en snabbare väg till arbete för nyanlända akademiker genom utbildning och praktik på företag inom vattenbranschen.

Genom att matcha lämpliga kandidater med företag och andra potentiella arbetsgivare hoppas man att människor med utländsk utbildning och erfarenhet snabbare ska komma in på den svenska arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har tillsammans med IVL intervjuat och valt ut ett 20-tal lämpliga kandidater som under ett halvår kommer att utbildas under cirka tre-fyra veckor på IVL. Detta sker i tre olika perioder. Övrig tid får personerna göra praktik ute på företagen och prova på reella arbetssituationer.

För mer information, se inbjudan här Länk till annan webbplats..

Senast ändrad: 2018-01-16
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL