Hur ska man arbeta med instrumentering på reningsverk?

Projektet IRPA - Instrumentera rätt på avloppsreningsverk har tagit fram en enkät för att få reda på hur man idag arbetar med instrumentering på svenska reningsverk.

Målet med projektet är att ta fram råd och anvisningar för instrumentering på reningsverk. Syftet är att öka kunskapen om instrumentering i Sverige för att på sikt bidra till förbättrad kvalitet i mätdata som i förlängningen kan bidra till en säkrare och mer resurseffektiv drift av reningsverken.  Vi är särskilt intresserade av att få svar från mindre reningsverk i enkäten. Enkäten hittar du här Länk till annan webbplats.. Enkäten stänger 22 mars 2017.

Senast ändrad: 2017-03-13
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL