Framtidens avloppsreningsverk i Främby: 1) inloppsbyggnad med laboratorium, 2) försedimenteringsbassänger, 3) biostegsbassänger, 4) mellansedimenteringsbassänger, 5) mellanpumpstation, 6) sandfilterbyggnad, 7) slamförtjockare/slamlager, 8) byggnad mekanisk slamförtjockare, 9) rötkammare, 10) driftrum och kontor, 11) omklädningsbyggnad, 12) garage och kemikalierum, 13) byggnad för gruvvattenrening, 14) byggnad verkstad, garage och förråd, 15) förråd.

Framtidens Främby

Under 2018 och 2019 genomförde Falu Energi och Vatten (FEV) förstudier för att ta reda på vilka tekniska förutsättningar som finns på Främby ARV inför projektet Framtidens Främby.

Förstudierna har omfattat hela anläggningen och hur den ska fungera i ett långsiktigt perspektiv när det gäller miljötillstånd samt reningsmetod. I studierna har olika koncept tagits fram för hur det nya verket ska fungera och vilka kriterier som det behöver uppfylla.

Det nya avloppsreningsverket ska:

  • klara nya reningskrav enligt framtida miljötillstånd och andra krav
  • vara flexibel för framtida utbyggnad
  • vara energieffektiv
  • ge god arbetsmiljö utifrån bland annat säkerhet och automatisering

Det framtida Främby ARV är en del i en helhet där uppgradering, renovering, utökning och optimering bidrar till att uppfylla de nationella miljömålen och skapa en hållbar utveckling i Falun.

Läs mer om projektet här Länk till annan webbplats..

Senast ändrad: 2021-04-22
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL