Exjobb har undersökt halten mikroplaster i jord som gödslats med jordbrukslam

Även halten mikroplaster i slammet från tre reningsverk har analyserats

Johan Nilsson har utfört sitt examensarbete Förekomst av mikroplast i åkermark gödslad med avloppsslam - kvantifiering och mätmetodik Pdf, 865.1 kB. vid Göteborgs universitet, i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet och med stöd av SLU. I sitt arbete kommer Johan fram till att jord som under ca 20 års tid gödslats med avloppsslam har signifikant högre halt mikroplaster än kontrolljorden.

Senast ändrad: 2017-06-28
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL