Disputation på MDH - Linda Kanders

Den 10 juni försvarade Linda Kanders sin avhandling vars syfte var att utveckla och validera MBBR-teknik (moving bed biofilm reactor) för rening av rejektvatten med hjälp av anammoxprocessen och att undersöka hur driftsstrategierna kan optimeras för att begränsa potentiella kväveoxidutsläpp.

Resultaten i avhandlingen visade att en enstegs deammonifieringsprocess baserad på MBBR-teknik kan startas upp inom rimlig tid (<100 dagar) med hjälp av de anammoxbakterier som finns i rejektet, det vill säga utan ymp.

Mätningar från fullskalig rejektvattenrening på ett mellanstort, svenskt verk (200 000 anslutna personer) visade också att en omställning från konventionell kväverening med nitrifikation/denitrifikation med SBR (Sequencing Batch Reactor) till en anammox-anläggning med MBBR minskade lustgasutsläppen från 10% till 0.1-0.7% av kvävebelastningen.

Läs mer i den populärvetenskapliga sammanfattningen Länk till annan webbplats. eller i avhandlingen Länk till annan webbplats..

Linda intervjuades även i Vetenskapsradion om sina resultat (Vetenskapsradion ons 24 jul kl 06.34 - 4:58 min Länk till annan webbplats.).

Senast ändrad: 2019-08-27
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL