Disputation på KTH

Den 6 april försvarade Andriy Malovanyy sin avhandling "Anammox-based systems for nitrogen removal from mainstream municipal wastewater"på KTH.

I avhandlingen har två olika metoder för kväverening baserat på deammonifikation studerats. Den första metoden baserades på en uppkoncentrering av ammoniumhalten kombinerat med efterföljande deammonikfikation. Ammoniumhalten koncentrerades genom jonbyte där zeoliter användes som jonbytesmaterial. I den andra metoden kombinerades MBBR (moving bed biofilm reactor) och IFAS (integrated fixed film activated sludge) för deammonifikation vid låga ammoniumhalter.

Försöksresultaten finns beskrivna i avhandlingen som kan laddas ned från DiVA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast ändrad: 2017-05-15
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL