Debatt: Samverkan mellan jordbruk och avlopp minskar klimatutsläpp och ökar självförsörjning

Sverige är i dag helt beroende av import av konstgödsel, men näring från toaletter skulle kunna ersätta importen av kväve-, fosfor- och kaliumgödsel med upptill 45 procent. 

Sverige är i dag helt beroende av import av konstgödsel, men näring från toaletter skulle kunna ersätta importen av kväve-, fosfor- och kaliumgödsel med upptill 45 procent. För att kunna bidra måste kvalitetssäkrad avloppsgödsel vara tillåten att sprida. Det skriver tolv forskare från SLU i sina inlägg i slamdebatten. Läs dem här:

Debattinlägg

https://www.landlantbruk.se/deafbatt/klimatsmart-produktion-och-okad-sjalvforsorjning-med-avloppsgodsel/ Länk till annan webbplats.

och slutreplik

https://www.landlantbruk.se/debatt/samverkan-mellan-jordbruk-och-avlopp-minskar-klimatutslapp-och-okar-sjalvforsorjning/ Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: 2020-05-29
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL