Containerpilot för avskiljning av läkemedel och PFAS

Uppsala vatten och avfall har skalat upp sina bänkskaleförsök för avskiljning av läkemedel och PFAS.

Under hösten har en containerpilot för avskiljning av läkemedel och PFAS driftsatts på Kungsängsverket i Uppsala. Piloten har designats tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet och har skalats upp från tidigare erfarenheter från både bänkskaleförsök och en mindre kolonnpilot utförda på Kungsängsverket. I piloten fortsätter utvärderingen av olika tekniker i form av filter med granulärt aktivt kol (GAK) följt av anjonbytarfilter (AIX) för avskiljning av läkemedel och PFAS. Totalt består piloten av tre olika linjer där enkel- och seriedrift av GAK testas följt av upp- eller nedströmsfilter med AIX. Det ger möjlighet till utvärdering av flera olika driftscenarion och teknikkombinationer. Anläggningen förväntas vara i drift i minst ett år och ge värdefulla erfarenheter inför dimensionering av det fullskaliga reningssteget. För mer info kontakta lovisa.olofsson@uppsalavatten.se.

Senast ändrad: 2022-12-23
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL