Björn Vinnerås på SLU får Avlopp & Kretsloppspriset 2015

Björn Vinnerås, forskare vid SLU i Uppsala, får 2015 års Avlopp & Kretsloppspris. Priset delas ut den 20 mars i Borås på konferensen Vatten Avlopp Kretslopp. Ur juryns motivering: "Björn Vinnerås har i mer än femton år arbetat målmedvetet för att sluta kretsloppet, genom en säker återföring av växtnäring från avlopp. Hans forskning innehåller en stor spännvidd av innovativa lösningar som utvecklats för såväl för svenska förhållanden som i internationella projekt.

Senast ändrad: 2015-02-10
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL