Avhandling från SLU visar hur växthusgaser från kompost kan minskas genom rätt skötsel

Vid kompostering kan utsläppen av växthusgaserna metan och lustgas vara allt från försumbara till stora. Evgheni Ermolaev visar i sin doktorsavhandling att utsläppens storlek beror på hur komposten sköts och att kompostens vattenhalt är den faktor som påverkar utsläppen mest.

Senast ändrad: 2015-06-22
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL