• Disputation på KTH


    I slutet på maj försvarade Jingjing Yang sin avhandling: The deammonification in Moving Bed Biofilm Reactors på Kungliga tekniska högskolan.

  • Stipendium för algforskning på MDH


    Emma Nehrenheim och Jesper Olsson vid Mälardalens högskola har fått ett stipendium på 85 000 kr för att studera hur alger kan användas som naturliga polymerer på reningsverk.
Senast ändrad: 2009-01-25

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL