Forskningsinstitut

IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL har lång erfarenhet av forskning och utveckling inom miljö och hållbar utveckling. Inom VA-området har IVL arbetat brett med såväl teknik (processutveckling, problemlösning, kombination av biologiska och kemisk/fysikaliska metoder och processoptimering) och recipientpåverkan för både kommunala och industriella avloppsvatten. Man har egna laboratorier för teknikutvärdering, kemisk analys och toxikologiska tester.

Många projekt har bedrivits i samverkan med bl.a. Uppsala universitet, KTH och Mälardalens högskola samt VA-verk i Mälardalen och i resten av Sverige. För närvarande driver IVL Hammarby Sjöstadsverk i samverkan med KTH.

IVL Svenska Miljöinstitutetlänk till annan webbplats

Hammarby Sjöstadsverklänk till annan webbplats

Kontakta IVL

RISE

RISElänk till annan webbplats


Senast ändrad: 2019-03-14
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL