Nu startar BioFiAN - ett nätverk kring biofilmsprocesser 

2018-10-03

BioFiAN står för ”BioFilmsAnvändarNätverket”, och är ett av VA-teknik Södra och AnoxKaldnes initierat nätverk kring temat biofilmsprocesser på kommunala avloppsreningsverk.

Vilka är BioFiAN?

BioFilmsAnvändarNätverket (BioFIAN) är ett VA-teknik Södralänk till annan webbplats och AnoxKaldneslänk till annan webbplats-initierat nätverk kring temat biofilmsprocesser på kommunala avloppsreningsverk. BioFiAN riktar sig till användare, dvs. processingenjörer och processinriktade driftstekniker, av t.ex. MBBR och/eller IFAS.

Syftet är att BioFiAN ska bli en plattform för utbyte av erfarenheter mellan medlemmar från olika anläggningar, samtidigt som det är en möjlighet för medlemmarna att diskutera med inbjudna experter, och på så vis både ge feedback på och utveckla sin förståelse för allt från optimerad drift till nyutveckling av biofilmsprocessen.

Mer information om BioFiAN hittar du härPDF (pdf, 300.7 kB)!

 

BioFiAN ses första gången på Ryaverket den 3:e oktober 2018!

Anmälan görs till maria.piculell@anoxkaldnes.com senast den 21:a september.

Varmt välkomna hälsar Ryaverket och ledningsgruppen för BioFiAN.
Maria Piculell (AnoxKaldnes), Per Falås (LTH), Sara Ekström (VA SYD) och Emma Nivert (Gryaab)

Senast ändrad: 2018-07-09
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL